jeugdrecht.be

Over ons

Als sociale professional zit je vaak met vragen naar aanleiding van concrete situaties in je praktijk. Je wil weten wat de rechten zijn van de kinderen en jongeren met wie je werkt. Hoe wordt de regelgeving toegepast?

Jeugdrecht.be is jouw bron van praktische, betrouwbare en relevante informatie. We leggen zoveel mogelijk de link naar praktijksituaties. Onze ambitie: een plek bieden waar je snel de juiste juridische informatie vindt voor jouw werkpraktijk. Begrijpelijk en toegankelijk, ook voor wie geen juridische opleiding heeft gehad.
 

Nieuwe website, vertrouwde inhoud

Je hebt het al gemerkt. Sinds 19 november 2020 is de vertrouwde geel-met-rode site vervangen: we presenteren je trots het nieuwe Jeugdrecht.be!

Wat is er veranderd? Zoeken is nu makkelijker, en de informatie is overzichtelijker geordend.

Is de inhoud dezelfde? Op het moment van de lancering zijn de meest gelezen teksten van de oude website overgezet. Maar nog niet allemaal. De komende weken voegen we stelselmatig meer pagina’s toe. Daarbij waken we nauwgezet over de inhoudelijke kwaliteit.
 

Hoe zoeken in Jeugdrecht.be?

Je kunt zoeken via het vrije zoekveld: geef je eigen zoekterm in. Of je zoekt met behulp van de filters.

Je krijgt twee soorten informatie te zien:

  • artikels: toegankelijk geformuleerde juridische uitleg aan de hand van praktijkvoorbeelden
  • ‘vraag en antwoord’: kortere topics met concrete vragen.
     

Over SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Jeugdrecht.be is een product van SAM, steunpunt Mens en Samenleving. Wij versterken sociale professionals die mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie ondersteunen. Inzake jeugdhulp ijveren we voor respect voor de grondrechten van kinderen, jongeren en hun gezinnen. Met deze rechtenbenadering werken we complementair aan andere organisaties die ondersteunend werken voor het pedagogisch handelen.

Lees meer over SAM

Lieve balcaen
Lieve Balcaen

+32 491 61 47 72
jeugdrecht@samvzw.be

Min Berghmans
Min Berghmans

+32 474 82 05 23
jeugdrecht@samvzw.be

Annemie Van Looveren
Annemie Van Looveren

+32 491 61 47 73 
jeugdrecht@samvzw.be

Antwoord niet gevonden?