jeugdrecht.be

Vraag voor de helpdesk?

Voor alle praktijkwerkers die vragen hebben over rechten van kinderen en jongeren

Voor wie is deze helpdesk?

Voor alle praktijkwerkers die vragen hebben over rechten van kinderen en jongeren. 
Het is helaas niet mogelijk om te antwoorden op vragen van studenten en particulieren.

Wat voor vragen kan je ons stellen?

Je kan bij de helpdesk van Jeugdrecht.be terecht met vragen vanuit begeleidingen over:

  • de positie van ouders en kinderen: over afstamming, ouderlijk gezag en ouderlijke verantwoordelijkheid, huwelijk en echtscheiding, samenwonende ouders
  • rechten in contacten met de jeugdhulp en bij gerechtelijke procedures: recht op vertrouwenspersoon en advocaat, recht op inspraak en initiatief van de kinderen, contacten met consulenten, wie mag aanwezig zijn op de jeugdrechtbank
  • de bekwaamheid van minderjarigen om contracten te sluiten
  • de uitoefening van rechten uit het decreet rechtspositie van de minderjarigen in de jeugdhulp 
  • grondrechten: vrije meningsuiting, godsdienst en onderwijs, brief- en telefoongeheim, contact tussen familieleden, recht op opvoeding en rechtvaardige straffen, verbod op kinderarbeid, verbod op vrijheidsberoving
  • jeugddelinquentie: wat is een jeugddelict? Wat doet het parket? Wat doet de jeugdrechter? Wie betaalt de schade?
  • beroepsgeheim, wanneer mag ik spreken en met wie?

Antwoordtermijn

  • Je mag rekenen op een antwoord binnen de 15 werkdagen. 
  • Is het dringend? Vermeld dat bij je vraag: we proberen sneller te antwoorden.  
  • Je krijgt ook een bericht als het niet mogelijk is om binnen de gewone antwoordtermijn te reageren.

Ben je student of particulier?

Op deze websites kan je terecht met jouw vragen.

Over de rechtspositie van kinderen en jongeren in de jeugdhulp:

Over kinderrechten:

Informatie voor kinderen en jongeren:

Op zoek naar raad of hulp?